O firmie

AGROPOL S.J. w Łosiowie powstała w 1994 r. na bazie likwidowanego Ośrodka Postępu Rolniczego. Spółka rozpoczęła działalność od produkcji typowo rolniczej tj. roślinno - zwierzęcej.
Z upływem lat wykorzystując dobre położenie Spółka zaczęła zajmować się handlem płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej. W miarę zwiększania obrotów handlowych zainwestowano w bazę magazynowo - handlową powiększając ją do pojemności 20 tyś. ton.
Obecnie Spółka prowadzi skup płodów rolnych pod potrzeby dużych firm przetwórczych
w Polsce wykazując się dużą zdolnością konkurowania, wysoką jakością usług i dobrą opinią u klientów. 20-letnia tradycja działania na rynku zbożowym pozwoliła Spółce uplasować się na dominującej pozycji w branży na rynku lokalnym.
Podstawową działalność czyli skup, obrót zbożami i rzepakiem Spółka prowadzi głównie na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego, ponadto w miarę potrzeb kupuje zboża z importu. W zakresie produkcji własnej wraz z firmami powiązanymi Spółka gospodaruje na powierzchni 1500 ha. Obszar sprzedaży obejmuje cały kraj, głównymi odbiorcami i dostawcami są podmioty gospodarcze i rolnicy ryczałtowi.