Aktualności

  • Posted on: 25 February 2014
  • By: admin

Stawiamy na budowanie

trwałych relacji z Klientem!

Oferujemy

- skup i sprzedaż zbóż

- sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin

- materiał siewny

- umowy kontraktacyjne

- sprzedaż paliw

- usługi rolnicze

- ubezpieczenia upraw rolnych

W celu uatrakcyjnienia oferty przyznajemy specjalne premie dla stałych Klientów


AGROPOL MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SPÓŁKA JAWNA
49-330 ŁOSIÓW, UL. GŁÓWNA 1 F
NIP: 7471001474
OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4.
DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY
ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO.
NR UMOWY: POIR.03.04.00-16-0027/20-00 Z DN. 14-07-2020
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)