Aktualności

  • Posted on: 25 February 2014
  • By: admin

Witamy

AGROPOL S.J. w Łosiowie powstała w 1994 r. na bazie likwidowanego Ośrodka Postępu Rolniczego. Spółka rozpoczęła działalność od produkcji typowo rolniczej tj. roślinno - zwierzęcej.
Z upływem lat wykorzystując dobre położenie Spółka zaczęła zajmować się handlem płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej. W miarę zwiększania obrotów handlowych zainwestowano w bazę magazynowo - handlową powiększając ją do pojemności 20 tyś. ton...